Een opdracht tot de aankoop of de verkoop van effecten waarbij enkel het uitvoerbaar gedeelte aan deze voorwaarden wordt uitgevoerd (fill), maar waarbij het niet-uitvoerbaar gedeelte niet blijft bestaan tot het uitvoerbaar is. Het restant wordt daarop geannuleerd (kill). Verwar dit echter niet met een fill-or-kill-order waarbij de gehele order uitvoerbaar moet zijn.