Het fenomeen waarbij de koers van een aandeel daalt op de dag van de dividenduitkering. Dit valt te verklaren door het feit dat heel veel beleggers wachten met het verkopen van hun aandelen tot het moment dat het dividend uitgekeerd werd. Aangezien deze groep beleggers nadien meteen wenst te verkopen zal het aanbod stijgen en de vraag afnemen ( de vraag nam voornamelijk toe in functie van de naderende dividenduitkering) – waardoor aldus de koers van het aandeel een plotse neerwaartse ‘knik’ zal kennen.