Integratieproject van het bankenbeleid in de verschillende EU-lidstaten, waarbij de voornaamste banken onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank.

De bankenunie moet de financiële stabiliteit in de eurozone waarborgen en werd opgericht na de eurocrisis. Het moest een oplossing bieden voor de nauwe verwevenheid tussen banken die stuk voor stuk op nationaal niveau werden gereguleerd, terwijl de problemen zich echter snel van bank tot bank en land tot land verspreidden. Via de bankenunie wordt de materie nu op een hoger Europees niveau gereguleerd, waardoor het Europese bankwezen veiliger, transparanter en stabieler is geworden.