De erfdienstbaarheid is een last waarmee een bepaald onroerend goed wordt bezwaard ten voordele van een andere onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort. Het bezwaarde onroerende goed wordt ook wel het dienend of lijdend erf genoemd en het onroerende goed in voordeel wordt ook wel het heersend erf genoemd. Op het ene erf rust een bepaalde last terwijl het andere erf hierdoor van een bepaald voordeel profiteert.