De equity multiplier geeft aan in welke mate het totaal van de balans het eigen vermogen omvat  id est de verhouding tussen het totaal van de balans en het eigen vermogen.