Een lening van de Vlaamse overheid voor energiebesparende investeringen in woningen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van isolatie of hoogrendementsglas. De lening wordt door de Energiehuizen, aan 0% intrest, toegekend aan personen die tot een prioritaire doelgroep behoren. Het gaat onder andere om gezinnen met een beperkt gezinsinkomen en personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds.

Voor dergelijke prioritaire doelgroepen wordt niet alleen een lening aan 0% intrest voorzien, maar bovendien krijgen ze ook gratis ondersteuning. Deze ondersteuning moet ervoor zorgen dat ze de juiste werken uitvoeren, de juiste aannemer vinden en de juiste premies of subsidies aanvragen en ontvangen. Tot eind 2019 kan de energielening ook worden toegekend aan niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen.

De werken die uitgevoerd mogen worden, zijn in een limitatieve lijst opgenomen. Het gaat onder andere om het aanbrengen van dakisolatie of vloerisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. De werken moeten wel steeds door een aannemer worden uitgevoerd, hoewel er voor dak- en zoldervloerisolatie uitzonderingen gelden.

De energielening wordt voor maximaal 15.000 euro toegekend en is terug te betalen op tien jaar. Enkel niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen moeten 1% intrest betalen, prioritaire doelgroepen betalen geen intrest.