De eigendomstitel laat zien dat iemand eigenaar is van een pand. Het kan gaan om de notariële akte van aankoop maar ook om een schenkingsakte.