Jammer, je gebruikt een AD Blocker

Hoewel we weten dat advertenties soms vervelend kunnen zijn, zijn advertenties een bron van inkomsten. Gelieve je Ad Blocker uit te schakelen om de content te lezen. Wellicht vind je het de moeite.

Het eigen vermogen is het verschil tussen alle bezittingen en schulden. Dit wordt zowel gebruikt bij gezinnen als bij vennootschappen.

In een vennootschap wordt het eigen vermogen bepaald door de schulden af te trekken van de activa. Het eigen vermogen van een vennootschap wordt opgebouwd door de inbreng in het kapitaal en de gecumuleerde toevoeging van de bedrijfswinsten. Wanneer een bedrijf verlies lijdt bij uitbetaling van dividenden of kapitaalverminderingen (en nog enkele andere gebeurtenissen) daalt het eigen vermogen. Bij winst en bij kapitaalverhogingen neemt het eigen vermogen van een vennootschap toe.