Clausule die wordt opgenomen bij de verkoop van een onroerend goed, waarbij de koper van het gehuurde goed zich verbindt om de bestaande huurovereenkomst(en) te eerbiedigen. De nieuwe eigenaar moet het lopende huurcontract dan volledig respecteren.

Het eerbiedigingsbeding wil niet zeggen dat de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst niet mag opzeggen, hij moet zich louter houden aan de wettelijke en conventionele bepalingen. Het eerbiedigingsbeding is dan ook vooral een oplossing voor het geval waarbij de oorspronkelijke huurovereenkomst geen vaste datum heeft en niet kan worden tegengeworpen aan de nieuwe eigenaar.