Een score die binnen de Vlaamse EPB-regeling wordt toegekend aan woningen of kantoren en die aangeeft hoe energiezuinig het gebouw is. Des te lager het E-peil is, des te energiezuiniger het gebouw is. Het E-peil is geen vrijblijvend gegeven maar is in veel gevallen een te behalen score.

Bij het optrekken van een nieuw gebouw of bij een ingrijpende energetische renovatie, legt men in Vlaanderen een aantal EPB-eisen op. Hierin zit ook steeds een maximaal E-peil inbegrepen. Kenmerkend daarbij is dat het maximale E-peil voor nieuwe wooneenheden steeds lager komt te liggen. In 2006 was een E-peil van E100 bijvoorbeeld nog de norm, terwijl in 2019 een maximaal E-peil van E40 verplicht was. Ook voor ingrijpende energetische renovaties is dat het geval, met een maximaal E-peil van E70 vanaf 2020.

Na de werken zal een EPB-verslaggever een energieprestatiecertificaat afleveren. Hierop staat ook het werkelijk E-peil weergegeven. Wanneer het effectieve E-peil van een woning hoger is dan het maximaal opgelegde E-peil, ontvang je een boete in de bus. De hoegrootheid van die boete is afhankelijk van het verschil tussen het werkelijke en het maximale E-peil. Een toegekend E-peil is steeds definitief. Het later aanbrengen van isolatie zal dus geen invloed meer hebben op het E-Peil.

Het E-peil wordt ook gebruikt als voorwaarde voor het toekennen van premies en belastingverminderingen. Het gaat bijvoorbeeld om de vermindering van de onroerende voorheffing.