Een dividend is een uitkering van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders kortom de winstuitkering. Wanneer een bedrijf winst maakt kan het beslissen om de volledige winst of een deel ervan uit te betalen aan de aandeelhouders.

Vaak wordt slechts een deel van de winst uitgekeerd. De verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de winst van de vennootschap wordt pay-out ratio genoemd.

De uitbetaling van een dividend wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Een dividend is verschillend van een tantième waar een deel van de winst wordt uitgekeerd aan de bestuurders ipv de aandeelhouders.