Een gediversifieerde portfoliostrategie waarbij het risico verlaagd wordt door op verschillende beleggingen in te zetten. Op die manier kan de belegger bij verscheidene hypothetische stellingen alsnog winst maken of kan men bij het tegenovergestelde de verliezen beperken. Het voornaamste doel van een diversificatiestrategie is het totale risico te beperken. Een degelijke diversificatiestrategie vlakt de prestaties van het portfolio over het algemeen (zowel boven- als onderaan) af waardoor een meer consistent resultaat geboekt wordt dat minder sterk afhankelijk is van de economische conjunctuur.