De afname van de hoegrootheid van een bepaalde munteenheid die een consistente valutakoers kende. In de praktijk gaat het om een overheid of financiële instantie die beslist om tot een devaluatie over te gaan bijvoorbeeld omdat zowel de euro als de dollar gezamenlijk een tekort hebben op de handelsbalans. Het verschilt van een depreciatie omdat de waardevermindering bij een devaluatie uitdrukkelijk en in het kader van een monetair beleid geschiedt terwijl dat bij een depreciatie niet het geval is.