Ook wel ‘afgeleide’ producten genoemd. Het is een verzamelnaam voor beleggingsinstrumenten zoals opties financiële futures warrants en agrarische termijncontracten. De term ‘afgeleid’ slaat op het afgeleide karakter van deze producten: hun waarde wordt afhankelijk gesteld van die van hun onderliggende waarde (bv. aandelen valuta indices …).