De laatste stap in de dubbele opleveringsverplichting in de wet Breyne (koop op plan). Deze definitieve oplevering zal ten vroegste een jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden, na uitnodiging door de aannemer. Op dit moment zijn alle gebreken en mankementen die bij de voorlopige oplevering werden vastgesteld, opgelost. Het is ook het aanvangsmoment voor de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer.

Bij de definitieve oplevering stellen de partijen de goede uitvoering van de werken vast en wordt de aannemer ontslagen van zijn verantwoordelijkheden, tenzij het gaat om zichtbare ernstige gebreken of verborgen gebreken. De koper van de woning heeft op dat moment het pand minimaal een jaar bewoond en alle zichtbare gebreken zouden nu eenmaal duidelijk moeten zijn. De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect begint vanaf dit moment te lopen, maar in de praktijk wordt vaak contractueel vastgesteld dat de tienjarige aansprakelijkheid al bij de voorlopige oplevering begint te lopen. Zo’n contractuele clausule is rechtsgeldig. Het overeenkomen van een langere aansprakelijkheidstermijn is eveneens geldig, maar is uiteraard zelden realiteit.