Aandelen die minder sterk fluctueren volgens de economische cycli (in vergelijking met cyclische aandelen). Zij zijn dan ook minder afhankelijk van de economische conjunctuur bijvoorbeeld omdat het basisproducten betreft die zowel bij hoog- als laagconjunctuur wel afgenomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de voedingssector (zelfs tijdens een economische terugval moeten we allemaal blijven eten) of aan nutsdiensten (energie watervoorzieningsmaatschappijen afvalbeheer …).