Aandelen van ondernemingen die makkelijker fluctueren volgens de economische cycli (in vergelijking met defensieve aandelen). Deze ondernemingen bewegen zich voort volgens de economische conjunctuur onder andere omdat zowel hun groei als hun verlies hier rechtstreeks van afhankelijk wordt gesteld. Het voordeel is dat er tijdens perioden van economische groei heftige winsten gemaakt kunnen worden terwijl het bij economische terugval meestal de eerste aandelen zijn die verlies beginnen boeken (hoger risico).