Deze ratio geeft de liquiditeit van een onderneming in brede zin weer (vergelijk met de quick ratio). De current ratio is daarbij gelijk aan de verhouding tussen de (vlottende activa – vorderingen > 1 jaar) en de (schulden <=1 jaar + overlopende rekeningen). Een onderneming met een current ratio > 1 wordt gezien als gezond: de onderneming kan haar schulden op korte termijn betalen met haar middelen op korte termijn.