Een alternatieve vorm van financiering, ook wel publieksfinanciering genoemd, waarbij een grote groep personen (particulieren en/of ondernemers) wordt aangesproken om (start)kapitaal te vergaren. Over het algemeen gaat het om een beperkte inbreng per persoon maar zal de totale opbrengst, door de vele investeringen, toch hoog oplopen. Voor een succesvolle crowdfundingcampagne is massacommunicatie noodzakelijk, waardoor het internet wordt aangewend.

In sommige gevallen is het crowdfundingmodel volledig gebaseerd op giften, maar vaak staat er tegenover de inbreng ook een beloning. Dat kan een product zijn (“reward-based crowdfunding), maar ook een rendement of aandelenbewijzen (“financiële crowdfunding”). Voor de communicatie met het grote publiek wordt meestal een speciaal daarvoor opgerichte internetwebsite gebruikt (“crowdfundingplatform”) die werkingskosten of commissies in rekening brengt.

Lees meer: http://debeleggersgidsbe.webhosting.be/investeren/crowdfunding/wat-is-crowdfunding/

Wie een beroep doet op crowdfunding, kan soms rekenen op overheidssteun. Zo is er bijvoorbeeld de Tax Shelter voor startende ondernemingen en scale ups en geldt er een vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten. Dergelijke fiscale voordelen beperken zich enkel tot financiële crowdfunding, wat onder toezicht staat van de FSMA en waarvoor soms een prospectus nodig is.