Het vastgelegde moment (datum) waarop een vastrentende belegging (obligatie) haar vaste rente beschikbaar stelt (vast renteschema) ten behoeve van de bezitter van een obligatie (obligatiehouder).