Een obligatielening die converteerbaar is  id est ingeruild kan worden voor andere effecten op een welbepaalde datum. Over het algemeen gaat het hierbij om aandelen van de uitgevende instelling. Met een converteerbare obligatie hoopt een belegger deze aandelen te verwerven aan een veel lagere prijs dan de marktwaarde op dat moment en zo een extra winst te realiseren.