De schatting ter controle van de werkelijke verkoopwaarde van de woning, ter bepaling van de te betalen registratiebelasting.

Het staat iedereen natuurlijk vrij om zijn woning onder de marktwaarde te verkopen, maar de registratierechten worden steeds geheven op de werkelijke verkoopwaarde. Daarom kan de fiscus steeds een nieuwe waardering uitspreken, waar je echter niet akkoord mee hoeft te gaan. Zo nodig moet er daarop een controleschatting plaatsvinden.