Iemand die zich bijvoorbeeld op vlak van beleggingen contrair opstelt en tegen de toepasselijke trend ingaat. Wanneer anderen massaal kopen gaat hij verkopen. Wanneer anderen massaal verkopen gaat hij kopen. In feite is een contrarian voornamelijk op zoek naar investeringen die te laag gewaardeerd zijn (kopen wanneer iedereen gaat verkopen) die hij nadien gaat verkopen wanneer de waarde opnieuw begint te stijgen (verkopen wanneer iedereen gaat kopen).