Het consumentenvertrouwen is een indicator gebaseerd van de Nationale Bank van België die weergeeft hoe de consument de economische situatie in België inschat. Om het consumentenvertrouwen te bepalen wordt een maandelijks een representatief aantal personen opgebeld met een vragenlijst over prijzen werkloosheid spaarvermogen enz. De antwoorden op deze vragen bepalen de zogenaamde barometer van het consumentenvertrouwen.