Index op basis van consumentengoederen en -diensten. Het indexcijfer zelf meet de schommeling tussen twee periodes voor een bepaalde representatieve korf aan consumptiegoederen en -diensten met name het verschil in prijs van de huidige maand ten opzichte van die van de koppelmaand (december van het voorgaande jaar). Tegenwoordig maakt men in België gebruik van een kettingindex waardoor de producten- en dienstenkorf gewijzigd kan worden naar hedendaagse tendensen en zo voldoende representatief kan blijven.