Ook wel bruikleen of bruiklening genoemd. Het gaat om een bijzondere overeenkomst waarbij de eigenaar kosteloos een zaak aan een andere partij afgeeft om daarvan gebruik te maken. De tegenpartij heeft vervolgens de verplichting om de zaak nadien terug te geven.

Hoewel het ook betrekking kan hebben op andere goederen, wordt het begrip commodaat vaak gebruikt bij vastgoedtransacties. De partijen hebben veel vrijheid met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst. Zo kan het recht bijvoorbeeld tijdelijk of levenslang worden toegekend. Ook de reden voor het gebruik wordt contractueel vastgesteld.

Denk bijvoorbeeld aan een braakliggend perceel dat door de buurman, zolang zijn paard leeft, mag worden gebruikt als hooiweide. De overeenkomst loopt dan af wanneer het paard sterft. De overeenkomst kan eveneens beperkingen opleggen, bijvoorbeeld een verbod om er afval te dumpen. Gedurende de looptijd van het commodaat mag de eigenaar toezicht uitoefenen op het rechtmatig gebruik van het onroerend goed, maar mag hij de rechten van zijn buurman niet aantasten.

Synonyms:
bruikleen bruiklening