De tussenkomende bemiddelaar (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die dient als schakel tussen enerzijds de verkopers van effecten en anderzijds de kopers ervan. Hij kan met andere woorden gezien worden als een ‘effectenmakelaar’ en krijgt ook een commissie bij het afronden van een transactie tussen beide personen.