Ook wel een overdracht van schuldvordering genoemd. Hierbij staat de eigenaar van de vordering (“cedent”) zijn schuldvordering op een derde af aan zijn medecontractant (“cessionaris”), die de nieuwe eigenaar wordt van de schuldvordering en zijn rechten ten opzichte van de schuldenaar kan doen gelden.

Cessie kan een interessante manier zijn om schuldvorderingen snel te gelde te maken en wordt vaak toegepast bij cashflowproblemen of bij onzekere vorderingen. Hierbij ontvangt de cedent meteen een vergoeding van de cessionaris, die de vordering te gelde moet zien te maken en de risico’s draagt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij je een lening toekent aan een bedrijf en je hierdoor jarenlang op je centen moet wachten. Via een cessie verkoop je de vordering op het bedrijf, voor een lager bedrag dan wat het uiteindelijk had moeten opbrengen. De cessionaris ontvangt vervolgens de terugbetalingen en interesten en verwacht uiteindelijk winst te maken.

Omdat de schuldenaar niet betrokken wordt bij de overeenkomst tussen de cedent en de cessionaris, moet de nieuwe situatie tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht.