Een ratio dat de snelheid waarmee de schulden op korte termijn afgelost kunnen worden met de aanwezige liquide middelen aangeeft. Het is met andere woorden de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd vermogen op korte termijn.