Ook wel geldstroom of kasstroom genoemd. Het is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven gedurende een bepaalde periode (heel vaak een jaar). Een negatieve cashflow duidt op een penibele situatie waarbij een onderneming meer uitgeeft dan dat het binnenkrijgt – leningen en kredieten zullen zich dus opdringen om deze situatie houdbaar te maken. Is deze cashflow gedurende een te lange tijd negatief dan loopt een onderneming het risico om in een negatieve spiraal te raken waarbij de verliezen zich steeds verder zullen opstapelen.