Ratio ter berekening van het rendement (cashflow) op alle investeringen. Voor investeerders is een dergelijke return vaak doorslaggevend in hun beslissing om al dan niet tot een investering over te gaan.