Een indicator van de winstgevendheid (rendement) van een onderneming. Te berekenen door de de netto jaarwinst op te tellen bij de afschrijvingen en deze samen te delen door het aantal uitstaande aandelen. Deze ratio wordt enkel toegepast bij ondernemingen met een in aandelen verdeeld aandelenkapitaal.