Deze ratio geeft aan of er wel voldoende liquiditeiten zijn om de financiële verplichtingen te kunnen vereffenen. Te bepalen door de vermeerdering van de EBIT met de afschrijvingen en deze samen te delen door de te betalen interest.