Een dividenduitkering in geld als beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal in de onderneming. De hoegrootheid van het cash dividend is afhankelijk van de gerealiseerde winst in de onderneming en de hoegrootheid van de uitgekeerde winst. Het onderscheidt zich van een stockdividend waarbij de dividenduitkering geschiedt in de vorm van aandelen.