Een veelgebruikte term in het vastgoed, verwijzende naar onafgewerkte onroerende goederen die verkocht worden in de staat waarin ze zich bevinden. Meestal gaat het hierbij om woningen waarbij enkel de buitenafwerking en de dragende constructie zijn afgewerkt.

De term is afkomstig uit het Spaans (“scheepsromp”). Bij het kopen van een cascowoning heeft de koper de mogelijkheid om het naar smaak af te werken.