De vergoeding die de erfpachter moet betalen in ruil voor de erfpacht.

De vergoeding kan zowel jaarlijks als eenmalig worden betaald voor de volledige periode van het erfpacht (die minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar loopt).