Een stierenmarkt is een financiële markt die optimistisch gestemd is een markt waarin prijzen stijgen of verwacht worden te stijgen. De term ‘bull market’ wordt het vaakst gebruikt in de aandelenmarkt maar kan eveneens toegepast worden op alles wat verhandeld wordt zoals obligaties munteenheden of commodities.

Bull markets worden gekenmerkt door een hoge graad van optimisme investeerdersvetrouwen en verwachtingen dat de resultaten in de toekomst blijven stijgen. Vermits psychologische effecten en speculatie in de financiële markten een grote invloed hebben is het moeilijk om de toekomstige trends precies te bepalen.

De termen bull’ en ‘bear’ komen van de wijze waarop deze dieren hun aanval inzetten. Een stier slaat zijn horens de hoogte in bij een aanval een beer staat rechtop en slaat met zijn klauwen naar beneden. Bij een opgaande trend in de markt spreekt men van een stierenmarkt. Bij een neergaande trend spreken we van een berenmarkt.