Verzameling van onderbenutte, verlaten of verwaarloosde gronden. Deze gronden zijn dermate aangetast dat ze niet zonder structurele maatregelen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Brownfields vinden we voornamelijk in (vroegere) industriële gebieden. Dergelijke brownfields zijn door hoge kosten niet interessant voor projectontwikkelaars. Daarom heeft de Vlaamse Regering verschillende acties ondernomen om projectontwikkelaars en investeerders alsnog te overtuigen. In dergelijke brownfieldconvenanten worden dan afspraken gemaakt over de eisen die ten aanzien van de grond worden gesteld. In sommige gevallen wordt de projectontwikkelaar vrijgesteld van de saneringsverplichting en zal OVAM de sanering ambtshalve uitvoeren.