Het bedrag dat door de koper, bij een verkoop op lijfrente, aan de verkoper moet worden betaald bij ondertekening van de notariële akte. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van het basisbedrag ter bepaling van de lijfrente.