Wordt ook wel eens ‘boekhoudaffaire’ genoemd. Het is het lekken van een vorm van fraude waarbij boekhoudcijfers moedwillig en systematisch werden aangepast om de ondernemingsprestaties ten opzichte van de buitenwereld ‘op te smukken’ of om de fiscus te beduvelen. Over het algemeen veroorzaakt een dergelijk schandaal heel veel ophef waarbij de organisatie ook heel wat imagoschade oploopt.