Een authentieke akte waarmee de omvang van de nalatenschap wordt vastgesteld, net zoals de identiteit van de partijen. Zowel de activa als de passiva worden in de boedelbeschrijving opgenomen. Daarnaast bevat de boedelbeschrijving de aangiftes en de eedaflegging van de partijen.

De boedelbeschrijving heeft een dubbel doel. In de eerste plaats moet het de omvang van de nalatenschap helpen vast te stellen. Hierdoor worden toekomstige betwistingen voorkomen. Daarnaast heeft de boedelbeschrijving een bewarende functie. Dit wil zeggen dat goederen die in de boedelbeschrijving zijn opgenomen, zoals een auto, nadien niet zomaar onopgemerkt kunnen verdwijnen.

De notaris stelt de boedelbeschrijving op in aanwezigheid van alle personen die recht hebben op een (abstract) breukdeel van de nalatenschap. Ook de testamentuitvoerder en de voogd van een minderjarige erfgenaam dienen daarbij aanwezig te zijn. Personen die volgens het testament enkel recht hebben op een welbepaald of meerdere welbepaalde goederen, mogen alleen aanwezig zijn indien de anderen daarmee instemmen.