Een eenzijdig voorstel om een (onroerend) goed onder bepaalde voorwaarden of voor een bepaalde prijs te kopen.

Bij vastgoedtransacties brengt men vaak een bod uit onder de vraagprijs. In tegenstelling tot wat men soms denkt, is zo’n bod niet vrijblijvend. Eigenlijk geeft de potentiële koper dan de touwtjes uit handen en geeft hij de verkoper het recht om vrij te beslissen of hij al dan niet op het bod ingaat. Wanneer de verkoper vervolgens het bod accepteert, is degene die het bod heeft uitgebracht verplicht om het voor die prijs en onder die voorwaarden te kopen. Vanaf de aanvaarding van het bod komt er immers een verkoopovereenkomst tot stand. Om zichzelf te beschermen zal de uitbrenger van het bod daarom een beperkte geldigheidsduur en opschortende of ontbindende voorwaarden aan het bod hechten.