Afkorting voor het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars, een organisatie die waakt over de goede werking van het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar. Het ziet onder andere toe op de deontologische verplichtingen en de beroepsopleiding van haar leden. Daarnaast heeft het een ondersteunende rol en organiseert het bijvoorbeeld stages voor nieuwe vastgoedmakelaars.