Afkorting voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Het gaat om een beleggingsvennootschap naar Belgisch Recht waarbij de vennootschap met de gemeenschappelijke gelden belegt in een diverse selectie aan roerende waarden. Met een deelbewijs van een bevek heb je met andere woorden een aandeel in het gedeelte van het kapitaal in deze beleggingsportefeuille.