De broker moet gezien worden als de ‘handelaar’ op de beurs. In enge zin is het een orgaan van de beurs dat uitsluitend in opdracht van anderen werkt en in functie van hen effectentransacties uitvoert. In brede zin kan de broker ook gezien worden als de persoon die de actieve handelingstransacties uitvoert.