In Vlaanderen worden sommige panden of stukken grond beschermd door de overheid. Het kan gaan om oude monumentale panden maar ook om gewone woningen parken tuinen en boerderijen. Wie beschermd erfgoed koopt is verplicht dit erfgoed in stand te houden.