Het doorlopend proces van het verzamelen van informatie het meten van bedrijfsprestaties en het vergelijken van die prestaties met andere ondernemingen (in dezelfde sector). Het doel hiervan is de organisatie ondersteunen in het bepalen en het behalen van haar operationele doelstellingen op zowel korte als lange termijn.