Een hypothecair krediet waarbij een bepaalde belegging wordt gebruikt ter aflossing van het openstaand saldo.

Bij een beleggingshypotheek kan de kredietnemer het kapitaal afbetalen met de opbrengst van de belegging. Meestal gaat het hier om een tak23-levensverzekeringsproduct. De kredietnemer moet tijdens de looptijd dan alleen interest betalen. Op de vervaldag moet de kredietnemer dan het volledig kapitaal betalen, wat door de periodieke stortingen in een levensverzekeringsproduct mogelijk moet zijn.

Hierbij rekent de kredietnemer erop dat hij via het levensverzekeringsproduct een meerwaarde zal realiseren. Een beleggingshypotheek is echter niet zonder risico, want naargelang de beursevolutie kan het zijn dat de kredietnemer op de vervaldag niet over het benodigde kapitaal beschikt. Daarnaast moet de kredietnemer gedurende de looptijd van de beleggingshypotheek een hogere rente betalen omdat er geen kapitaalaflossingen plaatsvinden.