Een investeringswijze waarbij de investeerder zijnde de belegger zijn geld vastlegt voor een al dan niet bepaalde duur (korte of lange termijn) met als uiteindelijk doel het genereren van een toekomstige winst meestal hoger dan de inflatie en het toepasselijk rendement op spaarboekjes waarbij men over het algemeen aangeeft een hoger risico te willen lopen dan bij klassieke spaarproducten.