Wat is beleggen?

Het investeren van beschikbare financiële middelen in een naar verwachting winstgevende onderneming of in waardepapieren. Het uiteindelijk doel van beleggen is het genereren van een toekomstige winst meestal hoger dan de inflatie en het toepasselijk rendement op spaarboekjes waarbij men over het algemeen aangeeft een hoger risico te willen lopen dan bij klassieke spaarproducten.

Iedereen heeft de mond vol van beleggen. We kunnen dan ook onze centen steken in heel wat zaken: aandelen, obligaties, vastgoed, goud, water, ja zelfs in digitale munten. Maar wat is beleggen nu eigenlijk? Lees verder voor onze uitgebreide definitie.

Als we een zeer algemene definitie van beleggen zouden moeten geven, dan komt het er uiteindelijk op neer dat je iets koopt, het vervolgens een tijd(je) bewaart en hoopt dat het in die tijd stijgt in waarde. Zodat je winst maakt op het moment dat je je eerder gedane aankoop weer verkoopt. De definitie van beleggen is daarom nogal breed.

Wat is beleggen?

Er zijn tal van mogelijkheden om je geld te laten opbrengen. Daarom kan een definitie van beleggen niet standaard aan één specifiek (financieel) product worden gekoppeld. Er zijn bijvoorbeeld mensen, die hun woning als belegging beschouwen. (Lees meer: Is een eigen huis wel een goede investering?) Ze hebben hun huis jaren geleden redelijk goedkoop kunnen kopen. Mogelijk hebben ze er het één en ander aan verbouwd of gemoderniseerd. Door deze aanpassingen en waardeontwikkelingen op de woningmarkt, kan het prijskaartje van de woning stijgen. Zodat ze bij verkoop van het pand er meer voor terugkrijgen, dan dat ze er ooit zelf voor betaald hebben.

Naast panden, kun je ook in tal van andere zaken beleggen. Denk bijvoorbeeld aan digitale munten, wijn, kunst, antiek, postzegels of fysieke munten.

Lees meer: Wat zijn alternatieve beleggingen?

Beleggen op de effectenbeurs

Ook al zijn er tal van verschillende beleggingsvormen, toch denken veel mensen dat per definitie beleggen iets is wat op effecten- of aandelenbeurzen plaatsvindt. Ze verwijzen dan met name naar de handel in aandelen. Dit idee was enkele tientallen jaren geleden weliswaar een hele logische gedachte, omdat er toen nog niet zo’n uitgebreid aanbod aan financiële producten beschikbaar was als nu. Naast aandelen, waarmee je letterlijk een stukje van een bedrijf koopt, kan een beursbelegger tegenwoordig ook actief handelen in bijvoorbeeld opties en derivaten. Ook al omvat de definitie van beleggen tevens het complete palet aan financiële producten, wat op dit gebied voor beleggingsdoeleinden beschikbaar is, toch betekent dat niet al deze verschillende producten op dezelfde manier verhandeld kunnen worden.

De enige gemene deler is, dat het uiteindelijke doel van de bezitters van al deze producten is: zo goedkoop mogelijk kopen en vervolgens zo duur mogelijk proberen te verkopen.

Lees meer: Aandelenmarkt voor beginners: starten met beleggen

Koersinvloeden

Er zijn mensen die menen dat de definitie van beleggen evenredig is aan ‘gokken op de beurs’. Omdat de prijzen van de verschillende financiële producten puur zijn gebaseerd op vraag en aanbod, is er inderdaad een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid aan beleggen gekoppeld. Koersen kunnen om de meest uiteenlopende redenen stijgen en dalen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met betere of slechtere dan verwachte bedrijfsresultaten. Maar ook zaken als lokale politieke situaties of conflicten in de regio waar het bedrijf actief is, kunnen in positieve of negatieve zin hun weerslag hebben op koersen van financiële producten.

Lees meer: Wat beïnvloedt het rendement van een aandeel?

Bereid je goed voor

Omdat er zoveel verschillende factoren mee kunnen wegen bij de toe- of afname van de waarde van beleggingen, is het nooit verstandig om bijvoorbeeld spontaan een pakketje aandelen te kopen. Beleggen is vooral een kwestie van goed de markt bestuderen. Op basis van historische cijfers en een inschatting van het potentieel van het achterliggend bedrijf een zo goed mogelijke beeld te maken van de toekomstige ontwikkelingen in die markt.

Beleggen is namelijk lang niet altijd een kwestie van winst nemen. Er zijn ook tal van momenten waarop je je verlies moet accepteren. Zo’n verlies kun je overigens wel beperken, door een stop loss opdracht aan een belegging te koppelen. In dat geval gaat het systeem van je bank of broker automatisch over tot de verkoop van je belegging. En dit op het moment dat een door jou ingesteld verliesmaximum wordt bereikt.

Lees meer: Meer winst op de beurs? Beperk jouw verliezen!

Risicovrij beleggen

Tal van brokers hebben vandaag de dag online demo’s of simulaties voor haar gebruikers klaarstaan. Hiermee kan je alle facetten van het beleggen uitgebreid oefenen met behulp van virtueel geld. Het is een ideale methode om thuis te geraken in het beleggen met financiële producten. Zo’n demo geeft je de kans om tal van strategieën risicovrij uit te proberen.

Vind je het nu nog te riskant om helemaal op eigen kracht te gaan beleggen? Maar wil je al wel proberen winst te maken met het beleggen in financiële producten? Kies dan voor een beleggingsfonds van je bank of in een indexeringsfonds van een effectenbeurs. Hierin werd vaak een portefeuille van de best scorende (of grootste) aandelen samengevoegd. Aan deze typen fondsen wordt veelal een risicoprofiel gehangen, zodat je vooraf een redelijk goede inschatting kunt maken van je winst – en verliesopties.